адреса

адреса
-и, ж.
1) Позначення місця розташування житла людини або будівлі (території) юридичної особи. || Напис на конверті, пакунку і т. ін., що вказує на місце призначення та одержувача. Помилитися адресою.
••

Пошто́ва адре́са — місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку); до П. а. включено поштовий індекс та номер будівлі, номер квартири.

2) Об'єкт, якому що-небудь призначається, до якого звернено що-небудь.
3) Код, що визначає місце розміщення інформації в ЕОМ. Адреса даних. Віртуальна адреса.
••

Абсолю́тна адре́са спец. — адреса машинною мовою, що ідентифікує комірку пам'яті або пристрій без використання будь-якого проміжного посилання.

N-рі́внева адре́са — непряма адреса, яка використовує N рівнів адресації.

Адре́са ба́зи — адреса регістра, яка містить базову адресу.

Адре́са ве́ктора перерива́нь — адреса, яка вказує на дві послідовні комірки пам'яті, що містять початкову адресу програми обробки переривань та пріоритет, згідно з яким обробляється переривання.

Адре́са вхо́ду до програ́ми — адреса команди або сама команда, з якої починається виконання програми чи процедури.

Адре́са да́них — адреса поля пам'яті, в якому розміщені дані.

Адре́са діля́нки — адреса першого байта даної ділянки пам'яті.

Адре́са зв'язку́ — поле у записі файлу, яке вказує положення наступного запису, що читається у логічній послідовності.

Адре́са кома́нди — адреса пам'яті, яка зайнята командою.

Адре́са перехо́ду — адреса комірки пам'яті, яка (адреса) зазначається командою передачі керування.

Адре́са пове́рнення — адреса, за якою виконується повернення керування викличній команді після завешення програми, що викликається.

Адре́са при́строю — логічна адреса, що складається з номера каналу та номера пристрою в каналі.

Адре́са регі́стра — число, яке дорівнює порядковому номеру регістра, або символічне ім'я, еквівалентне цьому числу.

Багаторі́внева адре́са — непряма адреса з числом рівнів адресації два і більше.

Ба́зова адре́са — адитивна частина виконавчої адреси, постійна для певної сукупності адресованих даних.

Відно́сна адре́са — пряма адреса, яка визначає розміщення елемента через його зміщення відносно базової адреси.

Віртуа́льна адре́са — адреса розташування у віртуальній пам'яті; в процесі використання перетворюється на адресу дійсної пам'яті.

Вну́трішня адре́са — адреса, яка вказується у командах переходу, що передають керування в межах програми.

Глоба́льна адре́са (у комп'ютерних мережах) — адреса, що вказує на те, що даний кадр призначений усім станціям.

Ді́йсна адре́са — адреса частини дійсної пам'яті.

Зо́внішня адре́са — адреса, яка вказується у командах переходу до інших програм, з якими взаємодіє дана програма.

Індексо́вана адре́са — адреса, що модифікується за допомогою індексу.

І́стинна адре́са — те саме, що абсолю́тна адре́са.

Логі́чна адре́са — символічна або умовна адреса комірки чи ділянки пам'яті, пристрою або вузла мережі, яка перетворюється у фізичну адресу відповідним програмним або апаратним забезпеченням.

Логі́чна адре́са за́пису в ба́зі да́них — внутрішній номер (ключ бази даних), який ідентифікує запис у базі даних або її фрагменті і присвоюється запису в процесі його завантаження в базу даних.

Маши́нна адре́са — а) адреса у числовому вигляді; б) те саме, що фізи́чна адре́са; в) однозначно визначений у просторі номер комірки, де розміщується операнд.

Мере́жева адре́са — адреса порту в комп'ютерній мережі.

Непряма́ адре́са — адреса, що визначає розміщення елемента посиланням на іншу адресу.

Пото́чна адре́са — а) вміст лічильника адреси команд; б) поточне значення логічного лічильника адреси в програмній секції.

Початко́ва адре́са — а) абсолютна адреса першого байта програми (даних), відносно якої обчислюється решта адрес цієї програми (даних); б) перша адреса багатоадресної команди.

Пряма́ адре́са — адреса, що визначає розміщення елемента без посилань на іншу адресу.

Реа́льна адре́са — те саме, що ді́йсна адре́са.

Ста́ртова адре́са — початкова адреса, з якої починається виконання програми.

Фізи́чна адре́са — число, що індентифікує комірку або ділянку фізичної пам'яті.

Широкомо́вна адре́са — адреса, яка вказує, що повідомлення адресоване всім станціям даної мережі.

Я́вна адре́са — адреса, записана у вигляді двох абсолютних виразів, один з яких вказує значення зміщення.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "адреса" в других словарях:

  • адреса́нт — (тот, кто адресует что л.) …   Русское словесное ударение

  • адреса́т — (тот, кому адресовано или накого рассчитано что л.) …   Русское словесное ударение

  • Адреса и реквизиты для помощи пострадавшим от пожаров — Президент России, объявив о введении режима чрезвычайной ситуации в семи субъектах Федерации, призвал россиян не оставаться в стороне и прийти на помощь тем, кто лишился крова из за лесных пожаров. У многих семей вообще не осталось ничего всё… …   Энциклопедия ньюсмейкеров

  • адреса классов A/B/C/D — Класс A: 1 старший байт (8 бит) задаёт номер сети, оставшиеся 24 бита номер хоста в сети. Класс B: 2 старших байта (16 бит) задают номер сети, оставшиеся 16 битов номер хоста в сети. Класс C: 3 старших байта (24 бита) задают номер сети,… …   Справочник технического переводчика

  • адреса международной сетевой маршрутизации — — [Л.Г.Суменко. Англо русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.] Тематики информационные технологии в целом EN international network routing addressesINRA …   Справочник технического переводчика

  • Адреса представления бухгалтерской отчетности — все организации представляют годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с учредительными документами учредителям, участникам организации или собственникам ее имущества, а также территориальным органам государственной статистики по месту их… …   Энциклопедический словарь-справочник руководителя предприятия

  • адреса-вказівник — а/, ж. Адреса комірки оперативної пам яті, в якій зберігається виконавча адреса даних, що підлягають обробці …   Український тлумачний словник

  • адреса́нт — а, м. Тот, кто адресует кому л. письмо, телеграмму и т. п …   Малый академический словарь

  • адреса́т — а, м. Тот, кому адресовано письмо, телеграмма и т. п …   Малый академический словарь

  • адреса — [адре/са] сие, д. і м. с і …   Орфоепічний словник української мови


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»